OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA PRIMENOM SIMULACIJA U KOMPANIJI BIOELEMENTS D.O.O

  • Tamaš Tot
  • Sanja Pavao Bojić Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Optimizacija, Simulacioni model, Genetski algoritam

Apstrakt

Tema ovog rada je izrada simulacionog modela, analiza i optimizacija tokova materijala proizvodnog sistema u kompaniji Bioelements d.o.o., pri čemu je fokus usmeren na procese sečenja metala na laseru, pripreme i odlaganja materijala i zavarivanja sklopova određenih mašina u cilju smanjenja zaliha. Ovi procesi se izvode na 4 vrste mašina prema broju porudžbina od strane kupca. Simulacija je rađena u softveru Tecnomatix Plant Simulation koji nudi razne mogućnosti za optimizaciju proizvodnih i logističkih sistema u 2 i 3 dimenzije.

Reference

[1] Dr. Bojić Sanja (2021) Tehnička logistika i simulacija [PowePoint prezentacija], Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[2] Nenad Tomić: Modelovanje proizvodnog sistema primjenom simulacija, Diplomski rad, FTN, Univerzitet u Novom Sadu, 2020.
[3] Dušan Regodić, Logistika, Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2014.
[4] Luka Kucurski: Planiranje i organizacija proizvodnog sistema primenom simulacija, Diplomski rad, FTN, Univerzitet u Novom Sadu, 2020.
Objavljeno
2024-01-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo