INOVATIVAN PRISTUP FINANSIRANJU I RAZVOJU STARTAPA U USLOVIMA PERMAKRIZE

  • Milica Borocki Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Inovativan pristup, startap, inovativni startap ekosistem, rizik investiranja, permakriza, poslovni model, finansiranje startapa

Apstrakt

U ovom radu su predstavljeni rezultati istraživanja za odabranu poslovnu ideju (aplikacija za pružanje informacija o pravilnoj primeni lekova) startapa u fazi osnivanja: diferenciranje ciljne grupe za jedinstveni proizvod/proces/uslugu  (predstavljenu kroz Lean Canvas poslovni model), izvori i načini finansiranja,  faze daljeg razvoja startapa u uslovima permakrize uzimajući u obzir inovativan pristup kao savremen, održiv i tržišno prihvatljiv.

Reference

[1] J. Borocki, “Preduzetništvo, inovacije i razvoj preduzeća,” FTN izdavaštvo, Novi Sad, str. 145, 2014.
[2] https://dinkubator.rs/startap-recnik/ (pristupljeno u septembru 2023.)
[3] C. Edquist, “Systems of Innovation,” OUP Oxford, ISBN 0199286809, 2006.
[4] S. Metcalfe, R. Ramlogan, “Innovation systems and the competitive process in developing economies,” The Quarterly Review of Economics and Finance, 48, (2), 433-446. 2008.
[5] G.B. Anđelić, V.Đ. Đaković, “Osnove investicionog menadžmenta,” FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2017.
[6] B. Bjerke, “Understanding entrepreneurship,” MPG Books Ltd., UK, ISBN 978 1 84720 067 9, 2007.
[7] A. Vekić, “Razvoj preduzetničkog poduhvata,” materijal sa vežbi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2022.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment