DEFORMACIONA ANALIZA MOSTA MIŠTICA METODOM KARLSRUE

  • Nikola Đurić
Ključne reči: Mostovi, Deformaciona merenja i analiza, Karlsrue metoda

Apstrakt

U radu su opisani gredni sistemi mostova, predstavljena je svrha geodetske mreže objekta i oblik geodetske mreže mosta i opisan je postupak deformacione analize Karlsrue metodom. U eksperimen­talnom delu rada, na osnovu dve epohe merenja u okviru 2D geodetske mreže, izvršena je deformaciona analiza mosta Mištica Karlsrue metodom.

Reference

[1] Ninkov, T. i sar.: Tradicionalni i savremeni pristup geodetskog osmatranja inženjerskih objekata, Žabljak: 6. Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, 2016.
[2] Javno preduzeće “Putevi Srbije”: Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji, 2012.
[3] Rašeta, A.: Analiza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonskih mostova (doktorska disertacija), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[4] Ninkov, T.: Projektovanje geodetskih radova u inženjerskoj geodeziji (skripta), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012.
[5] Kuburić, M., Lero, M.: Koncept geodetskih radova pri projektovanju, izgradnji i upotrebi građevinskih objekata, Zbornik radova građevinskog fakulteta, Subotica, 2011.
[6] Brozović, Kujundžić: Geodetski radovi pri izgradnji mostova, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu
[7] Sušić, Z.: Geodinamička analiza pomeranja Zemljine kore regionalnog karaktera (doktorska disertacija), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[8] Marković, M.: Metoda određivanja deformacija građevinskih struktura primenom fiber optičkih senzora (doktorska disertacija), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2018.
[9] Mihailović, K., Aleksić, I.: Deformaciona analiza geodetskih mreža, Beograd: Građevinski fakultet, 1994.
[10] Sušić, Z. i sar.: Identification of movements using different geodetic methods of deformation analysis, Geodetski vestnik, 2015.
[11] Izveštaj o geodetskom osmatranju tla i objekata u toku građenja i eksploatacije mosta Mištica, CRBC, Montenegro branch, 2021.
Objavljeno
2023-10-09
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo