ПРИМЕНА МЕТОДА И OIRA АЛАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВLjЕ НА РАДУ НА ПРИМЕРУ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА

  • Александра Грозданић
  • Маја Петровић
Ključne reči: процена ризика, матрица 5 x 5, PILZ, OIRA, безбедност и зравље на раду

Apstrakt

Рад се бави проценом ризика на радним местима лабораторијског техничара, теренског радника и менаџера у акредитованој лабораторији за хемијска испитивања. Коришћене су различите методе процене ризика, укључујући матрицу 5x5, PILZ методу и OIRA алат. Добијени резултати су показали висок ниво ризика на сва три радна места, при чему су идентификоване специфичне штетности које доприносе повећању ризика, као што су токсичне супстанце, физички ризици и ергономски фактори.

Reference

[1] Swuste, H., van der Schaaf, D. J. C. M., Guldenmund, F. W. (2011). Risk Assessment: Origins, Evolution, and Implications for Practice, Safety Science, 49(6).
[2] Aven, R. (2016). Risk Assessment and Risk Management: Review of Recent Advances on Their Foundation, European Journal of Operational Research, 253(1).
[3] Vujović, R., Nešić, S., Antić, D. (2015). Quantitative risk assessment using a risk matrix method. Yugoslav Journal of Operations Research, 25(2).
[4] Sredl, K., Pokorný, J. (2010). Risk Assessment Method Based on Combination of Qualitative and Semi-Quantitative Measures. Journal of Electrical Engineering, 61(5).
[5] Rahim, M. A., Abdul Rahman, A. N., Abdullah, A. H. (2014). A Comprehensive Risk Assessment Method for Construction Projects, Journal of Construction Engineering and Management, 140(6).
[6] Niu, H. S., Yang, S. X. (2012). Qualitative Risk Assessment in Occupational Health and Safety: A Review, Safety Science, 50(5).
[7] Flanagan, G. B., Kletz, C. R. U. (1997). Risk Assessment and Risk Management. AIChE Journal, 43(8).
[8] Guikema, N. (2016). Risk Assessment: A Practical Guide to Assessing Operational Risks, CRC Press.
[9] Aven, C. (2014). Risk Assessment and Risk Management: Theories and Methods, Springer.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu