REMEDIJACIJA OTPADNE VODE OPTEREĆENE FOSFOROM POMOĆU FUNKCIONALIZOVANOG AKTIVNOG UGLJA

  • Dušan Popara
  • Sanja Radović
  • Maja Turk Sekulić
Ključne reči: aktivni ugalj, adsorpcija, fosfor, ortofosfati, low-cost adsorbenti, remedijacija otpadnih voda, alternativna đubriva

Apstrakt

U radu je prikazano ispitivanje efikasnosti adsorpcije ortofosfata iz modelovanih rastvora primenom funkcionalizovanog aktivnog uglja sintetisanog od lignoce­luloznog prekursora iz poljoprivrednog organskog otpada. Eksperimenti su izvedeni u šaržnim laboratorijskim uslo­vima, pomoću aktivnog uglja dobijenog od koštica kajsije. Efikasnost adsorpcije je određena u funkciji početne ma­sene koncentracije ortofosfata, kontaktnog vremena, pH vrednosti modelovanih rastvora sa ortofosfatima i upotreb­ljene doze adsorbenta. U radu su prikazani uticaj funkcio­nalizacije adsorbenta na efikasnost adsorpcije ciljanih polutanata iz otpadnih voda i mogućnosti primene zasi­ćenih adsorbenata kao đubriva.

Reference

[1] Shepherd, J. G., Sohi, S. P., & Heal, K. V. (2016) Optimising the recovery and re-use of phosphorus from wastewater effluent for sustainable fertiliser development. Water Research, 94, 155 – 165
[2] Pap, S., Kirk, C., Bremner, B., Turk Sekulic, M., Gibb, S. W., Maletic, S., & Taggart, M. A. (2020). Synthesis opti¬misation and characterisation of chitosan-calcite adsorbent from fishery-food waste for phosphorus removal. Environ¬mental Science and Pollution Research, 27(9), 9790 – 9802
[3] Bandosz, T.J., Ania, C.O. (2006), Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation, Interface Science and Technology 7, 159 – 229
[4] Pap, S. (2017), Novi adsorpcioni medijumi za sepa-raciju neorganskih polutanata otpadnih voda bazirani na termohemijskoj konverziji biomase, Novi Sad.
[5] Cagnon, B., Py, X., Guillot, A., Stoeckli, F., Chambat, G. (2009), Contributions of hemicelluloses, cellulose and lignin to the mass and the porous properties of chars and steam activated carbons from lignocellulosic precursors, Bioresource Technology 100 (1):298-8
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu