ISTRAŽIVANJE INTERNOG LOKUS KONTROLE U SPORTU

  • Bojan Drljača
Ključne reči: Lokus kontrole, sport, interni lokus kontrole, istraživanje internog lokusa kontrole

Apstrakt

Osnovni zadatak rada je prikaz i analiza internog lokusa kontrole kod sportista i u kojoj meri im posedovanje internog lokusa kontrole pomaže u određenim situacijama koje im se dešavaju kroz karijeru. U cilju dubljeg razumevanja ove teme, potrebno je jasno definisati ciljeve istraživanja, koristiti adekvatne metode prikupljanja podataka i analizirati dobijene rezultate na osnovu relevantnih teorija i istraživanja. Lokus kontrole je koncept koji se odnosi na verovanje pojedinca o tome gde se nalazi izvor kontrole nad događajima i ishodima u svom životu. Interni lokus kontrole, koji se odnosi na verovanje da pojedinac ima kontrolu nad sopstvenim postupcima i rezultatima, može imati pozitivan uticaj na motivaciju, samopouzdavnje, upornost i sposobnost suočavanja sa izazovima, kako u svakodnevnom životu, tako i u sportu. U radu su prikazani rezultati istraživanja koje je sprovedeno odgovaranjem na pitanja vezanih za  stavove i odgovore sportista u anketiranim sportskim klubovima i njihovim nivoom razvijenosti internog lokusa kontrole u sportu kojim se bave.

Reference

[1] Allyson M. (2020.): The Relationship Between Locus of Control and Athletic Performance, Bryant University
[2] Pooja T. (2021): Impact of Sports Motivation & Locus of Control on Athlete’s Competitive Anxiety, The International Journal of Indian Psychology, DIP:18.01.095.20210904, DOI:10.25215/0904.095
[3] Heinström J. (2010.); Locus of controlin, From Fear to Flow, Science Direct
[4] Nai-Jen C.(2021.): The Influence of Self-Efficacy and Locus of Control, National Library of Medicine
[5] Appaso K.A. (2018.): Emotional intelligence and sportsman personality among college students, The International Journal of Indian Psychology
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment