INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI DOGAĐAJA „ANATOMIJA USPEHA 2023“

  • Nikolina Milošević
Ključne reči: Interna komunikacija, eskterna komunikacija, marketing događaja

Apstrakt

U radu su kroz teorijski deo prikazana četiri poglavlja, od kojih prvo opisuje značaj komunikacije u marketingu i osnovne karakteristike komunikacije, potom kao drugo i treće poglavlje prikazane su interna i eksterna komunikacija kao važan deo poslovnog komuniciranja i u četvrtom poglavlju marekting događaja kao marketinško komunikaciona strategija. U praktičnom delu rada je izvršena detaljna analiza interne i eksterne komunikacije pri organizaciji kviza „Ja volIIM FTN“. Na kraju praktičnog dela je diskutovano o izvršenoj analizi i dati su predlozi za unapređenje interne i eksterne komunikacije.

Reference

[1] L. Laketa, M. Laketa and D. Kolev, “Komunikacija u funkciji poslovnog uspeha,” in Moć komunikacije, Banja Luka, 2017.
[2] P. Mićović, “Komunikacija,” Zdravstvena zaštita, vol. 38, no. 6, pp. 75-85, 2009.
[3] P. Vrgović and N. K. Stanulović, Komunikologija za menadžere, Novi Sad: FTN Izdavaštvo, 2013.
[4] N. Garača and Ž. Kadlec, “Komunikacija u procesu menadžmenta,” Praktični menadžment, vol. 2, no. 3, pp. 118-125, 2011.
[5] M. I. Stevanović and A. M. Gmitrović, “Importance and Role of Internal Communication in Organizations,” Applied Mechanics and Materials, pp. 302-307, 2015.
[6] I. Projović and D. Kolev, “Korporativna komunikacija u funkciji razvoja poslovanja,” Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, pp. 71-92, 2017.
[7] M. Mihalinčić, Upravljanje krizamai komuniciranje, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 2018.
[8] B. Miočić, “Modeli odnosa s javnošću u online okruženju,” Medij. istraž., pp. 35-50, 2008.
[9] V. Njegomir, “Digitalni marketing,” Civitas (Novi Sad), pp. 52-71, 2020.
[10] S. Vukotić, T. Milivojević and N. Simić, “Marketing komunikacija na društvenim mrežama,” in Moć komunikacije, Banja Luka, 2015.
[11] S. Alčaković, A. Đorđević and N. Savanović, Digitalni marketing, Beograd: Univerzitet Singidunum, 2021.
[12] A. Martensen and L. Gronholdt, “How events work: understanding consumer responses to event marketing,” Innovative Marketing, vol. 4, no. 4, pp. 44-56, 2008.
[13] L. H. Hoyle, Event Marketing: How to successfully promote events, festivals, conventions and expositions, New York: John Wiley & Sons, 2002.
[14] S. S. Gaur, Event Marketing And Management, New Delhi: Vikas Publishing House, 2009.
[15] T. Pivac and I. Stamenković, “Menadžment događaja,” Novi Sad, 2011.
[16] V. Wagen and R. Carlos, Event Management - Upravljanje događajima, Zagreb: Mate d.o.o, 2008.
[17] J. R. Silvers, “The Phases of Event Management,” Albuquerque, 2013.
[18] D. Lalić and T. Vlastelica, Korporativne komunikacije za primer, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2019.
[19] Klara, “Evaluacija učinaka manifestacija – najčešće zanemaren korak od strane organizatora,” 30 03 2021. [Online]. Available: https://eventor.hr/blog/evaluacija-ucinaka-manifestacija-najcesce-zanemaren-korak-od-strane-organizatora/.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment