POVEZANOST KULTURE ORGANIZACIJE I ZADOVOLJSTVA POSLOM U OBRAZOVNIM USTANOVAMA

  • Stanko Stanković
Ključne reči: organizaciona kultura, zadovoljstvo poslom

Apstrakt

U ovom radu sprovedeno je istraživa­nje kako pojedini aspekti posla utiču na zadovoljstvo za­poslenih u obrazovnim ustanovama kao i faktora koji od­ređuju postojeću organizacionu kulturu u obrazovnim ustanovama. Istražene su i opisane relacije koje postoje između pojedinih faktora zadovoljstva poslom i tipova organizacionih kultura i dati predlozi za njihova poboljšanja.

Reference

[1] N.Janićijević, “Organizaciona kultura i menadžment”, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.
[2] S.K. Cameron, E.R. Quinn, “Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework”, Published by Jossey Bass, San Francisco, 2006.
[3] J.M. Ivancevich, M.T. Matteson, “Organizational Behavior and Management”, 6th edition, New York: McGraw-Hill, 2002.
[4] D.J. Weiss, R.V. Dawis, G.W. England, L.H. Lofquist, “Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire”, University of Minnesota, USA, 1967.
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment