UTICAJ STRESA NA MOTIVACIJU KOD ZAPOSLENIH

  • Sara Radović
Ključne reči: stres, motivacija, zaposleni

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste da se utvrdi da li stres utiče na motivaciju kod zaposlenih u Republici Srbiji i da se prikupljanjem informacija i detaljnom analizom dođe do rezultata, kao i da se predlože rešenja za poboljšanje trenutne situacije.

Reference

[1] Vujić D., (2011), Upravljanje ljudskim resursima, . Prometej, Novi Sad
[2] Raković R., (2007), Kvalitet u upravljanju projektima, Građevinska knjiga, Novi Sad
[3] Petrović V., (2012). Psihičko zdravlje i blagostanje, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment