PRIMENA SKRAM OKVIRA U INDUSTRIJI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

  • Sara Mandić
Ključne reči: Skram okvir, agilne metodologije, projektni menadžment, informacione tehnologije

Apstrakt

Rad prezentuje analizu primene Skram okvira u industriji informacionih tehnologija. Zaključeno je u kojoj meri se okvir primenjuje, na koji način i gde se najčešće odstupa od pravila. Na kraju, dati su predlozi za mere unapređenja primene ovog okvira.

Reference

[1] Hauc, A. (1991). Upravljanje projektima. Informator.
[2] Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (5th ed.). PMI. https://ceulearning.ceu.edu/pluginfile.php/305454/course/overviewfiles/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf?forcedownload=1
[3] Project Management Institute. (2004). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (3rd ed.). Project Management Institute
Objavljeno
2023-10-08
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment