PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU PLANETARIJUMA

  • Igor Grbić
Ključne reči: Veštačka inteligencija, planetarijum

Apstrakt

Glavna ideja je bila da se uključi upotreba veštačke inteligencije kao pomoć pri arhitektonskom projektovanju planetarijuma. Nova tehnologija nije tu da zameni arhitekte već da im služi kao dodatni alat koji će voditi ka kvalitetnijoj arhitekturi. Takođe, bitnu ulogu veštačka inteligencija imala je u stvaranju i kreiranju imaginarnih scena koje ilustruju estetiku i način upotrebe planetarijuma.

Reference

[1] "Planetariums: A Cultural and Historical Study" (Jordan D. Marché II)
[2] "The History of AI" на сајту AI Weekly - https://aiweekly.co/topics/history-of-ai/
[3] Journal of Artificial Intelligence in Architecture - https://www.jaia.ai/
[4] "A Brief History of Artificial Intelligence" на сајту DataRobot - https://www.datarobot.com/wiki/a-brief-history-of-artificial-intelligence/
Objavljeno
2023-10-07