IDEJNO RJEŠENJE KANALIZACIJE OTPADNIH VODA NASELJA ČURUG

  • Marija Vujičić
  • Matija Stipić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: hidraulička analiza, otpadne vode, crpne stanice, prečistač otpadnih voda

Apstrakt

U radu je izloženo idejno rešenje kanalizacije otpadnih voda za naselje Čurug do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. S obzirom na lokaciju postrojenja i topografiju terena (ravničarski predeo) uz praćenje ograničenja minimalnih padova i dubine ukopavanja, za ispravno funkcionisanje kanalizacione mreže predviđeno je 12 crpnih stanica. Celokupna prikupljena otpadna voda naselja se glavnim kolektorom koji je trasiran duž ulice Dr Lazara Pačua odvodi do postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, gde se podvrgava tretmanu pre ispuštanja u Mrtvu Tisu. Modeliranje mreže i hidraulički proračun su urađeni pomoću programskog paketa EPA SWMM.

Reference

[1]http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/sajt-strategija-vodosnabdevanja-i-zastite-voda-apv.pdf
[2] Regulacioni plan naselja Čurug, (Izmene i dopune UP MZ Čurug) Predlog plana
[3] https://sr.wikipedia.org/srec/%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B3
[4] Margeta Jure. Kanalizacija naselja: odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda. Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
[5] Marko V. Ivetić. Računska hidraulika Tečenje u cevima. Beograd, 1996.
[6] Pisana predavanja: doc. dr Matija Stipic, Komunalna hidrotehnika, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2016.
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo