JEDNOPORODIČNA KUĆA U TOKIJU

  • Milan Đilas
Ključne reči: Integracija, Zelenilo, Kuća, Stanovanje, Japan.

Apstrakt

Predmet istraživanja jeste stanovanje u Japanu i načini izrade kuća. Cilj projekta jeste izrada projekta na zadatoj lokaciji. Integracija zelenila u sam  arhitektonski koncept je bitan zadatak rada.

Reference

[1] https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
[2] https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
[3] https://www.archdaily.com/433260/light-walls-house-ma-style-architects
[4] https://www.archdaily.com/995355/lonely-melrose-store-knight-associates-plus-lara-hoad-architecture-and-design
Objavljeno
2023-10-06