РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У КУЛИ У МУЗЕЈ И БИБЛИОТЕКУ

  • Александар Мутавџић
Ključne reči: реконструкција, промена намене, доградња, музеј

Apstrakt

Основна тема рада јесте рекон­струкција, санација, доградња и промена намене постојеће зграде полицијске станице у Кули у музеј и библиотеку. Рад се поред тога бави истраживањем, концепцијом и прилагођавањем јавног културног простора објекту чија је првобитна намена била административна. У оквиру пројекта анализирани су и аспекти самоодрживости новопројектованих простора и начин њиховог прилагођавања потребама савременог друштва.

Reference

[1] Eilean Hooper-Greenhill, Routledge, Taylor&Francis Group, The Educational role of the Museum. Лондон 1999
[2] http://www.rpbw.com/project/harvard-art-museums-renovation-and-expansion (приступљено у јуну 2023.)
[3] https://www.oma.com/projects/museo-egizio-2024 (приступљено у јуну 2023.)
[4] https://www.mpac-en.com/about (приступљено у јуну 2023.)
Objavljeno
2023-10-04