DINAMIČKA FASADA GRADSKOG MUZEJA U HERCEG NOVOM

  • Anja Marković
Ključne reči: arhitektura, fasada

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste primjena dinamič­kih fasadnih sistema koji su bazirani na konceptu Mashrabiya jedinica na konkretnom primjeru novo-projektovanog muzeja grada Herceg Novog u Boki Kotor­skoj, Crna Gora – gdje je osnovna struktura muzeja radjena kao predmet mog diplomskog rada, a ovdje usavršena i predsavljena kroz istraživanje o interaktivnim dinamičkim fasadama.

Reference

[1] Peter Oborn, Al Bahr Towers: The Abu Dhabi Investment Council Headquarters, Wiley, United Kingdom, November 2012.
[2] Russell Fortmeyer i Charles Linn, Kinetic Architecture: Designs for Active Envelopes, The Image Publishing Group, Victoria, 2014.
[3] Helmut Köster, Dynamic Daylight Architecture: Basics, Systems, Projects, Birkhäuser Architecture, June 2004.
Objavljeno
2019-03-27