ГРУЕН ЕФЕКАТ

  • Ивана Весовић
  • Јелена Атанацковић-Јеличић
Ključne reči: Груен ефекат, полифункционални град, мрежаст распоред, социјална кохезија

Apstrakt

Груен ефекат је психофизички концепт који суптилно лежи у искуствима потрошача у супермаркетима и тржним центрима. Проблематика рада посвећена је социо-просторном феномену у архитектонском пројектовању и урбанистичком планирању, како утицајним тако и злоупотребљеним. Указивањем на просторне и временске варијације феномена у различитим контекстима проблематизује се универзалност процеса, односно указује се на елементе неопходне за дефинисање Груен ефекта.

Reference

[1] Alex Wall – Victor Gruen: From Urban Shop to New City, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=20911
[2] Malcolm Gladwell (The New Yorker) – The Terazzo Jungle, https://www.newyorker.com/magazine/2004/03/15/the-terrazzo-jungle
[3] M. Jeffrey Hardwick – Victor Gruen, Architect of an Americam Dream, https://www.amazon.com/Mall-Maker-Victor-Architect-American/dp/0812221109
[4] Harry G. Heiss – Victor Gruen Papers, https://memory.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/2001/ms001017.pdf
Objavljeno
2023-10-04