РАЗВОЈ ВИРТУЕЛНОГ ПРОТОТИПА МАШИНЕ АЛАТКЕ БАЗИРАНЕ НА О-X GLIDE МЕХАНИЗМУ

  • Ђорђе Пуповац Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: : О-X glide, виртуелна машина алатка, Siemens NX, CAD/CAM

Apstrakt

У раду је показан развој виртуелне машине алатке базиране на О-X glide механизму. Виртуелни прототип је конфигурисан у CAD/CAM окружењу и посматра се могућност симулације обраде. Извршена је верификација применом тест радног предмета.

Reference

[1] S. Tabaković, “Savremeni prilazi u razvoju proizvoda 2022/23,” [Online]. Available: https://sova.uns.ac.rs/course/view.php?id=3620. [Accessed 25 Avgust 2023].
[2] S. Tabaković, S. Živanović, M. Zeljković and Z. Dimić, “Konfigurisanje nove edukacione mašine alatke na bazi mehanizma sa hibridnom kinematikom,” 2021. [Online]. Available: https://machinery.mas.bg.ac.rs/handle/123456789/3466. [Accessed 11 Septembar 2023].
[3] S. Živanović, S. Tabaković, M. Zeljković and Z. Milojević, “Configuring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism,” in MACHINE DESIGN, VOL.8, Novi Sad, Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2016, pp. 141-148.
[4] "Integrated Simulation and Verification (ISV)," SIEMENS, [Online]. Available: https://docs.sw.siemens.com/en-US/doc/209349590/PL20200605194735749.mfgisv/xid1122086. [Accessed 24 Septembar 2023].
[5] "Indish Technologies," 29 April 2013. [Online]. Available: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.indishtech.com/wp-content/uploads/2018/07/Siemens-NX-manufacturing-technology.pdf. [Accessed 24 Septembar 2023].
Objavljeno
2024-01-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo