PRIMENA REVERZIBILNOG INŽENЈERSKOG DIZAJNA KOD IZRADE REPLIKA EKSPONATA IZ “MUZEJA AFRIČKE UMETNOSTI”

  • Emilija Stankijević
  • Željko Santoši UNS FTN
Ključne reči: Reverzibilno inženjerstvo, fotogramterija, 3D dizajn, taktilna reprodukcija

Apstrakt

U okviru ovog rada je prikazana studija slučaja u okviru koje je izrađen 3D model po uzoru na predmet iz ,,Muzeja afričke umetnosti'' u Beogradu. 3D digitalizacija muzejskog predemta je izvršena tehnikom fotogrametrije, upotrebom fotoaparata Canon EOS 1200D, nakon čega je dobijen površinski 3D mdoel. Obradom istog u softveru Agisoft Metashape je pripremljen model za 3D štampu na štampaču Ultimaker S5, u njegovoj realnoj veličini i u jednobojnom filamentu, kako je namenjen za taktilnu svrhu u muzeju.

Reference

[1] BUDAK, Igor, Reverzibilni inženjerski dizajn – preprocesiranje rezultata 3D digitalizacije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019.
[2] SHARMA, Gagnesh, „Use of Reverse Engineering in Medical Applications“, International Journal of Engineering Research in Computer Science and Engineering (IJCSE), vol. 4, no. 7, 2017.
[3] STOJAKOVIĆ, Vesna, Modelovanje na osnovu slika, 2018. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
[4] SANTOŠI, Željko. 3D digitalizacija površi bez karakterističnih obeležja primenom blisko-predmetne fotogrametrije. 2020. PhD Thesis. University of Novi Sad (Serbia).
[5] MULAHUSIĆ, Admir, et al. Primjena fotogrametrije i laserskog skeniranja kod zaštite spomenika kulturno historijske baštine. Geodetski glasnik, 2013, 44 34-57.
[6] Iz arhive Muzeja afričke umetnosti, i iz razgovora sa kustosima i konzervatorkom Milicom Josimov.
[7] https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000152092, pristupljeno 1.9.2023.
[8] JENKAČ, Mateja. Razvoj konstrukcijskih principa temeljenih na mogućnostima FDM proizvodnog procesa. 2020. PhD Thesis. University of Zagreb. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture.
Objavljeno
2024-05-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment