ГЕНЕРИСАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОСНОВА УЗ ПОМОЋ МОДИФИКОВАНОГ ГЕНЕТСКОГ АЛГОРИТМА

  • Милица Ињац Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Ključne reči: Генетски алгоритам, архитектонске основе, критеријум оптималности

Apstrakt

У раду је приказана једна модификација генетског алгоритма са применама у генерисању архитектонских основа, односно распореда и организације просторија у оквиру једне етаже стамбеног или пословног грађевинског објекта. У раду су посебно разматрани проблеми кодирања јединки, те имплементација оператора укрштања и мутације.

Reference

[1] R. Mehta, D.W. Dahl, "Creativity: Past, present, and future.", Consumer Psychology Review 2, pp. 30-49, 2019.
[2] S.K. Baduge, S. Thilakarathna, J.S. Perera, M. Arashpour, P. Sharafi, B. Teodosio, A. Shringi, P. Mendis, „Artificial intelligence and smart vision for building and construction 4.0: Machine and deep learning methods and applications“, „Automation in Construction“, p. 141, 2022.
[3] S. Chaillou, "AI & architecture", 2019.
[4] Nauata, Nelson, K.H. Chang, C.Y. Cheng, G. Mori, Y. Furukawa. "House-gan: Relational generative adversarial networks for graph-constrained house layout generation.", Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Proceedings, Part I 16 Springer International Publishing, pp. 162-177, 2020.
[5] A. Radford, L. Metz, S. Chintala, "Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks.", arXiv preprint arXiv:1511.06434, 2015.
[6] W. Huang, H. Zheng, "Architectural drawings recognition and generation through machine learning.", In Proceedings of the 38th annual conference of the association for computer aided design in architecture, Mexico City, Mexico, pp. 18-20, 2018.
[7] M. Shafique, K. Reeho, M. Rafiq, "Green roof benefits, opportunities and challenges–A review.", Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp: 757-773, 2018.
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo