EVALUACIJA INVESTIRANJA U REALNU IMOVINU SA PRAKTIČNIM IMPLIKACIJAMA U FAZI POLIKRIZE

  • Tamara Vujković Lamić
Ključne reči: investiranje, realna imovina, polikriza

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje uputstvo za investiranje u realnu imovinu koje se ogleda na primerima preduzeća u vremenu kada postoji tržišna  polikriza.

Reference

[1] Anđelić, G.B, Đaković, V.Đ.: „Osnove investicionog menadžmenta'', Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017, str. 19-20; 432-448; 466-468.
[2] Das, S.: „Risk Management and Financial Derivatives'', 2002.
[3] Dedović, N.: „Ekonomski signali'', Akademija primenjenih studija, Kosovo i Metohija, 2022, str. 40,4,42
[4] Francis, J.C.: „Invesments: Analysis and Management'', McGraw-Hill, New York, 2004.
Objavljeno
2024-01-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment