ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАР ЕВРОПЕ, РУМЕНАЧКИ ПУТ

  • Андреа Ковачевић
  • Вук Богдановић
Ključne reči: Анализа саобраћајног тока, Ниво услуге, Функционално вредновање

Apstrakt

У оквиру рада извршена је анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници Булевар Европе, Руменачки пут у Новом Саду. У складу са добијеним резултатима, дати су предлози решења за побољшање услова одвијања саобраћаја. За сва предложена варијантна решења извршено је функционално вредновање на основу чега је извршен избор оптималног решења.

Reference

[1] Јавно предузеће путеви Србије, Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Београд, 2012.
[2] Давидовић С: „Утицај кружних раскрсница на услове одвијања саобраћаја на градским артеријама“, Докторска дисертација, Нови Сад, 2021.
[3] Transportation Research Board of The National Research Council, Highway Capacity Manual, Washington, D.C., 2000
Objavljeno
2023-11-03
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo