ПЕРЗИСТЕНЦИЈА NEW WAVE АЛАТА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ ТОКОВИМА У РЕЛАЦИОНУ БАЗУ ПОДАТАКА

  • Матија Мијалковић
Ključne reči: NewWave, Pharo, пословни процеси, релационе базе података, Glorp

Apstrakt

Тема овог рада је перзистенција NewWave алата за управљање пословним процесима у релациону базу података. С обзиром да је у израдиNewWave система коришћен Pharo програмски језик, перзистенција се имплементира уз помоћ Pharo објектно-релационог мапера под називом GLORP (Generic Lightweight Object Relational Persistence), у комбинацији са PostgreSQL базом података. Имплементација самог решења може се поделити на две целине. Прва се односи на перзистенцију модела пословних процеса, док се друга фокусира на перзистенцију појединачних инстанци извршавања пословних процеса.

Reference

[1] M. Dummas, W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, “Process-Aware Information Systems”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
[2] S. Alter, “Defining information systems as work systems: implications for the IS field”, European Journal of Information Systems 17, 448-469, 2008. https://doi.org/10.1057/ejis.2008.37 (приступљено у августу 2023.)
[3] A. Sharp, P. McDermott, “Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, Second Edition”, Artech, 2008.
[4] M. Weske, “Business Process Management – Concepts, Languages, Architectures”, Springer Science & Business Media, Berlin, 2007.
[5] D. Hollingsworth, “The Workflow Reference Model”, Workflow Management Coalition, 1995.
[6] https://www.oracle.com/database/what-is-database/ (приступљено у августу 2023.)
[7] https://cloud.google.com/learn/what-is-a-relational-database (приступљено у августу 2023.)
[8] https://www.oracle.com/database/what-is-a-relational-database/ (приступљено у августу 2023.)
[9] E.F. Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, Communications of the ACM, Classics, 13(6), 377–87, 1970. doi: https://doi.org/10.1145/362384.362685 (приступљено у септембру 2023.)
[10] https://www.postgresql.org/about/ (приступљено у августу 2023.)
[11] A.P. Black, S. Ducasse, O. Nierstrasz, D. Pollet, D. Cassou, M. Denker, Open Textbook Library, “Pharo by example”, Square Bracket Associates, [Kehrsatz] Switzerland, 2009. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/314 (приступљено у августу 2023.)
[12] E. Maringolo, N. Pratt, R. Withney, “Object-Relational Persistence With Glorp”, 2018.
[13] S. Kaplar, M. Zarić, G. Milosavljević, “NewWave Workflow Engine”, International Workshop on Smalltalk Technologies, Koln, Germany, 2019.
[14] S. Kaplar, M. Zarić, S. Ducasse, “NewWave: Workflow engine”, Science of Computer Programming, Volume 203, 2020.
[15] https://github.com/magritte-metamodel/magritte.git (приступљено у августу 2023.)
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo