POREĐENJE UTICAJA OD VERTIKALNOG SAOBRAĆAJNOG OPTEREĆENJA NA ARNIRANO-BETONSKOM PREDNAPREGNUTOM MOSTU NA 2 POLJA

  • Lazar Aleksandrić
  • Andrija Rašeta Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad
Ključne reči: betonski most, saobraćajno opterećenje

Apstrakt

U ovom radu su upoređeni rezultati dobijeni od vertikalnog opterećenja na armirano-betonskom mostu korišćenjem evropskih normi EN 1991-2 i korišćenjem srpskog Pravilnika o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja drumskih mostova iz 1991. godine.

Reference

[1] PRŽULJ M.: Mostovi, Udruženje „Izgradnja“, Beograd, 2014.
[2] RADIĆ J.: Konstruiranje mostova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005.
[3] EUROCODE 1 (Part 2) – EN 1991-2 Actions on structures: Traffic loads on bridges, European Commettee for Standardization, Bruxelles, September 2003.
[4] PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ODREĐIVANJE VELIČINE OPTEREĆENJA MOSTOVA, Sl. 1/91.
[5] www.radimpex.rs
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo