РАЗВОЈ РОБОТСКЕ ЋЕЛИЈЕ СА SCARA РОБОТОМ ЗА РУКОВАЊЕ СТАТОРИМА МОТОРА

  • Игор Бабић
Ključne reči: Роботска ћелија, роботска хватаљка, SCARA роботска конфигурација, програмирање робота

Apstrakt

Рад се састоји из две целине – теоријске и експерименталне. Теоријска целина ће бити обухваћена другим поглављем , где ће бити описани основни појмови, дефиниције, начин рада и карактеристике роботских конфигурација. Након тога, у експерименталном делу, који обухвата треће поглавље, биће приказан рад робота у лабораторијским условима, симулација у софтверу за програмирање робота (енг. ориг. SRS скраћено од Stäubli Robotic Suite) као и процес пројектовања и развоја механизма за слагање и изузимање (енг. ориг.  stacker/destacker).

Reference

[1] Бранислав Боровац, Горан Ђорђевић, Мирко Раковић, Милан Рашић, „Индустријска роботика“, Факултет техничких наука, Нови Сад (2017).
[2] Микић Данило, Ашоња Александар, „Konfiguracija radnog prostora industrijskih robota“, NS-Termomontaža, Novi Sad (2011.)
[3]http://automatizacija1.etf.rs/poglavlja/Robotika%202.htm (приступљено у септембру 2023.)
[4]http://robotforum.ru/assets/files/Staubli/LeafletTS80_GB_D18153904_092009.pdf (приступљено у септембру 2023.)
Objavljeno
2023-11-05