Развој постпроцесорског модула за програмирање нумерички управљаних машина алатки за обраду стругањем

  • Милош Тојагић Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: CNC машине алатке, програмирање машина алатки, креирање постпроцесорског модула

Apstrakt

Тема рада је развој постпроцесора за програмирање нумерички управљаних машина алатки. Описана је историја CNC машина и наведена је њихова подела а акценат је на машинама алаткама за обраду стругањем. Описани су програмски системи из групе CIM технологија а детаљније је описан модул за постпроцесирање. Креиран је постпроцесор, приказан је процес решавања задатка као и крајњи резултат рада.

Reference

[1] „Toolingu,“ Toolingu, 22 August 2015. [На мрежи]. Available: http://www.toolingu.com/images/finished_pdf_files/300100.pdf. [Последњи приступ 5 August 2023]
[2] P. Smid, „CNC Programming Handbook,“ у CNC Programming Handbook, New York, Industrial Press Inc., 2003, p. 529.
[3] M. Zeljković , S. Tabaković , A. Živković, S. Živanović, C. Mlađenović i M. Knežev, Osnove CAD/CAE/CAM tehnologija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2018.
[4] „Postprocessing and machining simulation,“ Siemens NX, 2023. [На мрежи]. Available: https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/manufacturing/cam-software/postprocessing-simulation/. [Последњи приступ 15 August 2023].
[5] (2023). Mach 3. Preuzeto sa machsupport: https://www.machsupport.com/software/mach3/
Objavljeno
2024-01-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo