РАЗВОJ ВИРТУЕЛНЕ МАШИНЕ АЛАТКЕ

  • Владимир Циро
  • Слободан Табаковић
Ključne reči: Дигитални близанац, Картезијански робот, Трипод, пројектовање машина алатки

Apstrakt

Овај рад укључује опис процеса стварања дигиталног близанца картезијанског робота са паралелном кинематиком типа трипод током његовог процеса пројектовања

Reference

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_parallel_mani pulators (pristupljeno u septembru 2023.)
[2] Б.Д. Даниленко, Н.Н. Зубков “Избор режима резања", Москва, МДТУ им. Н.Е. Бауман, 2005.
[3] J.В. Кирилин, А.В. Шестернинов “Прорачун и пројектовање вретенастих јединица металорезачких машина са котрљајућим лежајевима”, Уљановск, 1998.
[4] А.И. Кочергин, Т.В. Василенко “Пројектовање погона ЦНЦ машине”,Минск, БНТУ, 2014.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo