ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У МАГЛИЋУ

  • Синиша Џакула Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: систем за наводњавање, центар пивот, линеари

Apstrakt

У раду је приказана методологија пројектовања система за наводњавање пољопривредне површине од 320 ha у Маглићу, његова функционалност и примена. Кроз теоретске основе, преко анализа климатских услова, водног биланса и режима вода, затим преко мелиоративних основа, хидрауличког прорачуна и графичких прилога, дошло се до коначног решења којима је реализован овај рад.

Reference

[1] https://sh.wikipedia.org/wiki/Melioracija (приступљено у јуну 2023.)
[2] Срђан Колаковић, скрипта „Наводњавање“ са предмета „Хидротехничке мелиорације“
[3] Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. Презентације, Хидротехнички објекти и системи, 7. Хидротехничке мелиорације
[4] Др Димитрије Авакумовић (1994). „Хидротехничке мелиорације наводњавање“. Београд: Грађевински факултет Универзитета у Београду
[5] Грађевински факултет Свеучилишта у Ријеци. Друштво за одводњавање и наводњавање Хрватске-Загреб. Приручник за хидротехничке мелиорације II коло. Наводњавање. Књига 1. Опћи дио
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo