BICIKLIZAM KAO VID SAOBRAĆAJA U PLANIRANJU ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI

  • Marija Miličić
Ključne reči: bicikl, održiva urbana mobilnost, Grad Kruševac

Apstrakt

Predmet ovog rada je analiza biciklizma kao alternativnog vida saobraćaja, koji svojim potencijalima i benefitima po stanovništvo i urbanu sredinu može doprineti održivoj urbanoj mobilnosti. Održiva urbana mobilnost u Srbiji je još uvek u usponu, te je na osnovu primera dobre prakse iz Evrope, u ovom radu su istražene mogućnosti razvoja biciklizma u Gradu Kruševcu.

Reference

[1] Beogradski fond za političku izuzetnost (2020). Održiva urbana mobilnost; Beograd;
[2] Elesawey, M., Lim, C., Sayed, T., & Mosa, A. (2013). „Development of Daily Adjustment Factors for Bicycle Traffic”. Journal of Transportation Engineering, Vol. 139, No. 8.
[3] Žegarac, Z. (1998). Infrastruktura. Beograd: Geografski fakultet.
[4] Anđelković, Z., & Jokanović, I. (2015). Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Beograd: Građevinski fakultet;
[5] Plan održive urbane mobilnosti Grada Kruševca, „Sl.list grada Kruševca“ br.9/2017;
[6] Ministerie van Werikeer en Waterstaat (2016). Cycling and Dutch national infrastructure; Rijkswaterstaat; Amsterdam;
[7] City of Copenhagen (2019). Copenhagen: city of cyclist- The Bicycle Account 2018.
[8] Jerak, D. (2015). Analiza planova održive urbane mobilnosti. Zagreb: Sveučičište u Zagrebu - Fakultet promentih znanosti;
[9] https://www.danas.rs/zivot/kako-unaprediti-biciklisticki-saobracaj-u-srbiji-2 (pristupljeno 24.09.2022)
[10] Тrifković, M. & Bukvić, Z. (2020). Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji? Beograd: USAID.
[11] Zakon o bezbednosti saobraćaja („Sl. Glasnik RS“ br.128/2020).
[12] Zakon o putevima („Sl. glasnik RS“ br.41/2018 i 95/2018).
[13] Plan održive urbane mobilnosti Grada Beograda (Službeni list grada Beograda“, br. 139/2020).
Objavljeno
2024-04-04
Sekcija
Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem