PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA RAZMENJIVAČA TOPLOTE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA

  • Stevan Cetenji
Ključne reči: Toplana, Ekonomajzer, Tehnoogija zavarivanja

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje projektovanje tehnologije zavarivanja ekonomajzera u sistemu daljinskog grejanja. Rad obuhvata opis kotlovskog postrojenja sa naglaskom na njegove osnovne elemente i princip rada. Takođe, analizira se proizvodna tehnologija izrade ekonomajzera. Cilj istraživanja je pružiti bolje razumevanje kako projektovati tehnologiju zavarivanja i efikasno izvršiti zavarivanje ekonomajzera. Na taj način se poboljšala učinkovitost i dugotrajnost sistema daljinskog grejanja.

Reference

[1] E.Tawil, “Boiler Classification and Application”, CED Engineering
[2] P. Rašković, “Energetika u procesnoj tehnici”, Univerzitet u Nišu, 2014.
[3] https://hmn.wiki/hr/Economiser (pristupljeno u maju 2023.)
[4] M. Jovanović, V. Lazić, D. Adamović, “Tehnologija zavarivanja-priručnik” Kragujevac, 2011.
[5]https://www.scribd.com/presentation/436608868/Priprema-Materijala-Za-Zavarivanje-Copy (pristupljeno u junu 2023.)
[6] Institut za standardizaciju Srbije, “SRPS EN ISO 9692:2014 – Zavarivanje i srodni postupci – Tipovi pripreme spoja”, 2014.
[7] Z. Lukačević, “Zavarivanje” Strojarski Fakultet, Slavonski brod
[8] M. Sarvan, M. Mišić, “Zbirka zadataka iz tehnologije zavarivanja-skripta” Priština, 1998.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo