Bezbednost i zaštita pri rukovanju i održavanju mašina i opreme za iskop zemljišta

  • Nadežda Pejčić
Ključne reči: građevinske mašine za iskop zemljišta, obaveze rukovaoca, održavanje i remont radne mašine

Apstrakt

Tema ovog master rada su mere zaštite pri rukovanju i održavanju mašina i opreme za iskop zemljišta. Dat je detaljan pregled građevinske mehanizacije namenjene za zemljane radove sa odgovarajućim opisima. Dat je pregled građevinskih mašina za iskop zemljišta sa opisom primene pojedinih mašina u industriji. Definisane su neophodne mere zaštite kojih se rukovaoci građevinskih mašina moraju pridržavati u procesu rada i održavanja istih, kao i mere za prevazilaženje opasnosti prilikom rada sa bagerima. Opisani su postupci pri održavanju i remontu mašina za iskop zemljišta, kao i šta jedan stručni nalaz građevinske mašine treba da sadrži.

Reference

[1] N. Pejčić, “Tehničko-tehnološki parametri bagera sa dubinskom okretnom kašikom u izvođenju zemljanih radova”, Diplomski rad, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2022.
[2] J. Glišović, J. Lukić, “Mobilni sistemi”, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2021.
[3] M. Plavšić, “Građevinske mašine”, IDP ''Naučna knjiga'', Beograd, 1990.
[4] R. Bugarin, A. Bošnjaković, A. Sedlar, “Mašine u voćarstvu i vinogradarstvu”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2014.
[5] A. Bošnjaković, N. Đukić, “Poljoprivredne mašine II-skripta”, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1978.
[6] V. Jevtić, “Građevinske i rudarske mašine”, Mašinski fakultet, Niš, 1995.
[7] D. Janošević, “Projektovanje mobilnih mašina”, Mašinski fakultet, Niš, 2006.
[8] B. Babić, “Bezbednost i zdravlje na radu, rukovaoci građevinskih mašina, uputstva za bezbedan rad”, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, 2012.
[9] S. Trajković, S. Lutovac, R. Tokalić, L. Stojanović, “Osnove rudarstva”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2010.
[10] HYUNDAI Instruktionsbok R140W-9
[11] Institut za zaštitu na radu a.d., Novi Sad, Stručni nalazi o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad, Periodični pregled i provera građevinskih mašina, 2022.
[12] Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Stručni nalazi o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad u cilju utvrđivanja primene propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu, 2022.
[13] Caterpillar, Uputstvo za rukovanje i održavanje, 349F, 352F bageri, 2017.
[14] Caterpillar, Uputstvo za rukovanje i održavanje, 329F, 330F bageri, 2016.
Objavljeno
2023-11-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo