ANALIZA OPTIMALNE DISPOZICIJE OBJEKATA NA PARCELI PRIMENOM BIM TEHNOLOGIJE I GENERATIVNOG DIZAJNA

  • Filip Nikolić
  • Marko Lazić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: kvalitet vizura, optimalna dispozicija objekata, algoritam za privatnost, BIM tehnologija, generativni dizajn

Apstrakt

Rad se bavi opmizacijom dispozicije objekata u odnosu na maksimalnu privatnost korisnika prostora u zgradi. Izrađen je algoritam kojim je ovo omogućeno. Ulazni parametri za izvršenje algoritma su 3D geometrija objekta, gabaritno okruženje okolnih objkata i linija parcele. Izlazni rezultat je optimizovana lokacija i dispozicija objekta dobijena korišćenjem specifičnog algoritma i generativnog dizajna. Tehnologija je primenjena korišćenjem Autodesk Revit softvera i Dynamo dodatka. U algoritmu su korišćene vrednosti  dobijene iz literature o ljudskim čulima za model vidnog polja.

Reference

[1] Peponis J. et al. “ Designing space to support knowledge work, Environment and Behavior”, 39(6), pp. 815-840, 2007.
[2] Kabo F. W. Doctoral Thesis, University of Michigan, Low-cost housing design and provision: A case study of Kenya, 2006.
[3] T.J. Allen, “Managing Flow of Technology”, R&D Management, Vol. 1(1), pp. 14-21, 1970.
Objavljeno
2023-11-05