REDIZAJN APLIKACIJE ZA SKLOPIVE MOBILNE TELEFONE

  • Vanja Ilić
  • Saša Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Ključne reči: redizajn, dizajn korisničkog interfejsa, mobilne aplikacije, sklopivi mobilni telefoni

Apstrakt

Tema ovog rada jeste prilagođavanje postojeće aplikacije "Polovni automobili" za upotrebu na sklopivom telefonu, kao vrsti uređaja koji doživljava veliku ekspanziju. Dizajn za sklopive mobilne telefone predstavlja značajnu stavku prilikom kreiranja aplikacije. Pre svega mora se obratiti pažnja na režime rada  ovih telefona. Dva glavna režima jesu otvoren i zatvoren režim. U praksi pak postoji i varijanta poluotvorenog režima gde je iskorišćenje ekrana na maksimalnom nivou, ali su ekrani i dalje podeljeni. Redizajn aplikacije “Polovni automobili” je uključivao prilagođavanje korisničkog interfejsa, iskustva i funkcionalnosti kako bi se iskoristile jedinstvene, inovativne mogućnosti sklopivih mobilnih telefona sa dodatnim ciljem rešavanja problema sa kojima se susreću korisnici aplikacija, otkrivenih analizom aplikacija prisutnih na tržištu.

Reference

[1] A. Chawla, "Survey: 28% of US Smartphone Users Highly Likely to Opt for a Foldable as Next Purchase," counterpointresearch.com, 2023. [Online]. Dostupno na: https://www.counterpointresearch.com/insights/survey-28-of-us-smartphone-users-highly-likely-to-opt-for-a-foldable-as-next-purchase/ [Pristupljeno: 08.08.2023.]
[2] M. Rutnik, and A. Grush, "The best foldable phones you can get in 2023," anroidauthority.com, 2023. [Online]. Dostupno na: https://www.androidauthority.com/best-foldable-phones-922793/ [Pristupljeno: 01.09.2023.]
[3] Samsung, "Samsung Galaxy Flip vs Fold: What's The Best Foldable Phone For You," samsung.com, 2023. [Online]. Dostupno na: https://www.samsung.com/uk/mobile-phone-buying-guide/samsung-fold-vs-flip/ [Pristupljeno: 03.09.2023.]
[4] D. Z. Huang, "Analysis of the Impact of Foldable Mobile Phones Design on People’s Lives," In: Proc. 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences ICPRSS 2021, 2021, pp. 1155-1160. doi: 10.2991/assehr.k.211020.322
Objavljeno
2023-11-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn