PROJEKAT ENTERIJERA PRODAVNICE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA SA RESTORANOM

  • Tamara Lazić
Ključne reči: enterijer, mlekara, prodavnica, restoran

Apstrakt

Ovaj rad bavi se analizom i definisa­njem programa prodavnice mleka i mlečnih proizvoda, gde se pored komercijalne, istražuje i potencijal drugih namena, kako bi se zadovoljile savremene potrebe društva i obezbedila ekonomska i društvena održivost programa. Kroz revitalizaciju odabrane lokacije formira se multi­funkcioni prostor sa komercijalnom, uslužnom i eduka­tivnom namenom, čime se stvara platforma za uspešno plasiranje i promociju proizvoda.

Reference

[1] https://agroekonomija.wordpress.com/2011/01/21/-proizvodnja-mleka-i-mlecnih-proizvoda-u-republici-srbiji/ (septembar 2018)
[2] D. Stančić, “Umetnička topografija Novog Sada”, Matica Srpske, Novi Sad, 2014.
[3] E. Neufert, “Architect's data”, Wiley-Blackwell, 2000.
[4] P. Zumthor, “Atmospheres”, Birkhauser-Publishers for Archirecture, Basel, Boston, Berlin, 2006.
Objavljeno
2019-03-26