PRIMENA PERFORIRANIH BRISOLEJA ZA SMANJENJE INSOLACIJE NA FASADAMA

  • Aleksandra Tomić
  • Ivana Bajšanski Fakultet tehnickih nauka
Ključne reči: Staklene fasade, zaštita fasade, brisoleji, insolacija

Apstrakt

U ovom radu analirizani su tipovi, karakteristike i značaj brisoleja, kao arhitektonskog elementa, sa ciljem smanjenja insolacije na fasadama. Pored toga, ovaj rad stavlja akcenat  na značaj primene digitalnog i parametarskog dizajna u arhitekturi. Istraživanje obuhvata kreiranje izgleda brisoleja primenom parametarskog dizajna, primenu na konkretnom primeru, sprovođenje niza simulacija i analizu i upoređivanje rezultata. Dobijeni rezultati pokazuju da primena brisoleja značajno utiče na smanjenje insolacije, a primena digitalnog dizajna nudi mogućnost variranja velikog broja parametara.

Reference

[1]Al Touma, A., Ouahrani,D., 2017 Shading and day-lighting controls energy savings in offices with fully-Glazed façades in hot climates, Energy and Buildings, 151,pp. 263-274
[2]Choi, S., 2016, Light Studies: 7 Structures That Brilliantly Use Brise-Soleil
[3] Wikipedia, 2023, Rhinoceros 3D, , https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D#References
[4] Food4Rhino, 2016, Ladybug Tools, https://www.food4rhino.com/en/app/ladybug-tools
Objavljeno
2023-11-03