Planiranje izgradnje stambeno poslovnog objekta sa izborom najpovoljnijeg tipa fasadnog zida na nivou potkrovlja

  • Stefan Ilić Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Ventilisana fasada,demit fasada,sendvič panel, energetska efikasnost

Apstrakt

Rad se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela. U teorijskom delu opisan je objekat,tehnički uslovi građenja kao i sama tehnologija građenja objekta dok je u praktičnom delu izvršen odabir najpovoljnijeg tipa fasadnih sistema za navedeni objekat. Tipovi fasadnih rešenja koji su uzeti u razmatranje su: ventilisana fasada sa kompozitnim pločama, sendvič panel i kontaktna (demit) fasada. Kriterijumi po kome je rađen odabir fasadnog rešenja su finansijski kriterijum,vremenski a zatim i kriterijum energetske efikasnosti objekta.

Reference

[1]-https://www.kingspan.com/rs/sr-latn-rs/grupe-proizvoda/izolovani-krovni-i-zidni-sistemi
[2]-https://izolacija.rs/izolacija-fasade-stiroporom-demit-fasada/
[3]-Grupa autora: NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU, ''Građevinska knjiga'', Beograd, 2004
Objavljeno
2024-02-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo