СМАЊЕЊЕ ИНСОЛАЦИЈЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ПРИМЕНОМ ПАРАМЕТАРСКОГ МОДЕЛОВАЊА

  • Милица Симовски
Ključne reči: Игралиште, Инсолација, Климатске промене, Спољашњи термални комфор, Параметарско моделовање

Apstrakt

Сведоци смо бројних климатских промена које итекако утичу на свакодневни живот људи, а нарочито оних који живе у урбаним срединама. У току летњих месеци готово је немогуће да се нађе урбани простор који је пријатан за боравак људи, због прекомерне инсолације и високих температура. Као угрожена места су се у овом истраживању издвојила дечија игралишта, као кључни простори за социјализацију деце. Уз помоћ алгоритма који прорачунава осунчаност и температуру таквих простора, постоји могућност за испитивање великог броја другачијих конфигурација и решења који ће створити пријатније услове за боравак на њима.  

Reference

[1] – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014: AR5 Synthesis report, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
[2] – Lehmann S. Reconnecting with nature: Developing urban spaces in the age of climate change https://doi.org/10.12688/emeraldopenres.12960.1
[3] –(International Union of Physiological Sciences-Thermal Commission, 2003; Journal of Thermal Biology 28, 75-106).
Objavljeno
2023-11-03