IMPLEMENTACIJA PARALELNOG K-MEANS ALGORITMA ZA KLASIFIKACIJU CIFARA UPOTREBOM OPENMP I MPI BIBLIOTEKA

  • Anja Tanović
Ključne reči: Paralelni algoritmi K-means algoritam OpenMP MPI Klasifikacija cifara

Apstrakt

U ovom radu prikazan je razvoj paralelnog k-means algoritma za klasifikaciju cifara. Opisan je osnovni k-means algoritam klasterizacije, kao i njegovo prilagođenje na algoritam za klasifikaciju skupa slika. Analizirane su mogućnosti paralelizacije algoritma i implementirane su različite verzije paralelnog k-means algoritma korišćenjem OpenMP i MPI biblioteka.

Reference

1] J. Wu, "Cluster Analysis and K-means Clustering: An Introduction. U: Advances in K-means Clustering." Springer Theses. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012. doi: 10.1007/978-3-642-29807-3_1.
[2] L. Deng, "The MNIST Database of Handwritten Digit Images for Machine Learning Research [Best of the Web]," in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 29, no. 6, strane 141-142, Nov. 2012, doi: 10.1109/MSP.2012.2211477.
[3] https://610yilingliu.github.io/2020/07/15/ScheduleinO​penMP/ posećeno septembar 2023.
Objavljeno
2023-12-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo