REVITALIZACIJA NAPUŠTENOG OBJEKTA DOMA KULTURE U SJENICI

  • Kadir Feković
Ključne reči: arhitektura, dizajn, revitalizacija

Apstrakt

Tema ovog projekta je oživljavanje napuštenog objekta Doma Kulture u Sjenici. Glavni proces dizajna jeste stvaranje posebnog Obeležja grada u kome je prostor u potpunosti funkcionalan i u korist mladima.

Reference

[1] Branko Kolarević & Ali M. Malkawi, Performative Architecture Beyond Instrumentality, Spoon Press, New York and London, 2005, 3
Objavljeno
2019-03-25