ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ЗВОНИКА У СРПСКИМ МАНАСТИРИМА

  • Милош Грбић
Ključne reči: звоници, манастири, духовност, конструкција, историја

Apstrakt

Предмет истраживања овог рада су звоници и манастирске целине. Свакако они представљају два одвојена предмета истраживања, али их је готово немогуће ни раздвојити. Њихово међусобно укрштавање и сједињавање кроз историју их представља као нераскидиву (манастирску) целину која је уједно, свака за себе, самостална и посебна тема испитивања којима сам се бавио у раду. Задатак истраживања овог рада је поновно спајање, које је кроз историју раздвојено, ове две целине у једну, у виду имплементације, кроз архитектонску студију, нових осмишљених слободностојећих дрвених звоника у манастирске целине, у сврси оживљавања оба, једно кроз друго.

Reference

[1] Haranglab zvonik holzglockentrum – Borut Juvanec i Andreja Benko, Факултет за архитектуру, Љубљана, 2015 године
[2] Крст у кругу – архитектура манастира у средњовековној Србији, Светлана Поповић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1994. године
[3] Архитектура Византијског света, Војислав Кораћ, Марица Шупут, Београд 1998. Године
Objavljeno
2019-03-25