UPOTREBA LASERSKOG GRAVIRANJA I 3D ŠTAMPANJA PRI IZRADI MODELA URBANOG PODRUČJA VEĆE RAZMERE

  • Tamara Miljković
  • Marko Jovanović Docent - Departman za arhitekturu, Katedra za teorije i interpretacije geometrijskog prostra u arhitekturi i urbanizmu
Ključne reči: fabrikacija, maketa grada, digitalni model grada, lasersko graviranje, 3d štampanje

Apstrakt

Tema ovog istraživanja bavi se pronalaženjem efikasnog i isplativog procesa izrade modela većeg urbanog područja, u razmeri. Istraživanje obuhvata testiranje različitih pristupa generisanja digitalnog modela grada i njegove fabrikacije tako da se kao krajnji rezultat dobije maketa grada veće razmere, primenom tehnika laserskog graviranja i 3d štampanja.

Reference

[1] Bekkering, J. D., Curulli, G. I., & van Hoof, J. J. P. M. (Eds.) (2020). ARCHITECTURAL MODELS AS LEARNING TOOLS. Caleidoscopio
[2] Knoll, W. & Hechinger, M., 2006, ARCHITECTURAL MODELS Construction Techniques, J. Ross
[3] Stavrić, M., Šiđanin, P. & Tepavčević, B., 2013, Architectural Scale Models in the Digital Age, New York, Springer
[4] CITYFRAMES, From a city to its 3d model, dostupno na https://www.cityframes.de/pages/3d-city-model, (pristupljeno u julu 2023.)
Objavljeno
2023-11-03