IDEJNO REŠENJE VODOSNABDEVANJA I KANALISANJA NASELJA ČENEJ

  • Dragana Adžić
Ključne reči: Vodosnabdevanje,kanalizacija, EPANET,EPA SWMM.

Apstrakt

Predmet ovog rada je idejno rešenje vodosnabdevanja i kanalisanje otpadnih vod u naselju Čenej, primenom programskih paketa EPA SWMM za kanalisanje otpadnih voda i EPANET za snabdevanje vodom. Broj stanovnika za projektni period od 21 godine u naselju Čenej iznosi 2383. Rad je podeljen u 2 dela.

1.Vodosnabdevanje

2.Kalisanje otpadne vode u naselju Čenej.

Reference

[1] -Skripta za programski paket EPANET
[2]-Pravilnik o tehničkim normama za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara “Službeni glasnik“
[3]-Prof.Dr Matija Stipić-Pisana predavanja iz predmeta Komunalna hidrotehnika, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
[4] -Programski paket EPANET 2.0
[5] -Programski paket EPA SWMM 5.1
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo