INTEGRACIJA CHAT-GPT-A SA TEHNOLOGIJAMA SEMANTIČKOG VEBA

  • Tara Pogančev
Ključne reči: Semantički Veb, ChatGPT, veštačka inteligencija

Apstrakt

Rad istražuje načine na koje se savremena tehnologija računarske inteligencije – ChatGPT, može integrisati sa tehnologijama semantičkog veba. Demonstrira kako se na osnovu podataka iz dve ontologije (ACM Curriculum i Bibo Ontology) mogu kreirati a potom i izvršiti SPARQL upiti na osnovu korisničkog zahteva.

Reference

[1] Definition: ChatGPT, https://www.techtarget.com/whatis/definition/ChatGPT (pristupljeno u maju 2023.)
[2] Bibo Ontology, https://github.com/structureddynamics/Bibliographic-Ontology-BIBO (pristupljeno u julu 2023.)
[3] ChatGPT documentation, https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat (pristupljeno u maju 2023.)
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo