ПРЕДИКЦИЈА СРЧАНОГ УДАРА НА ОСНОВУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА ПРИМЕНОМ АЛГОРИТАМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

  • Андријана Јеремић
  • Јелена Сливка Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: срчани удар, машинско учење, CatBoost, XGBoost, SHAP values

Apstrakt

Срчани удар или акутни инфаркт миокарда је изумирање дела срчаног мишића због наглог престанка циркулације кроз неку од артерија које исхрањују срце. Један је од најчешћих узрока смрти у развијеним земљама и земљама у развоју. Чешће погађа мушкарце него жене, а после уласка у климакс, ризик од настанка болести се изједначава. Присутнији је код људи старијих од 40 година. Фактори кардиоваскуларних ризика су различити и на неке од њих се може утицати, а на неке не. Предикција срчаног обољења код особе може бити врло непредвидива и дуготрајна, а често и неуспешна. Зато је данас све заступљенија употреба вештачке интелигенције за решавање овог проблема. У овом раду је предвиђано да ли ће се код пацијента јавити ово обољење на основу његовог здравственог стања. Обучени следећи модели: логистичка регресија, наивни Бајес, метод потпорних вектора, модел К најближих суседа, метод насумичне шуме, Light Gradient-Boosting Machine, eXtreme Gradient Boosting и Categorical Boosting (CatBoost). Последњи модел се испоставио као најбољи над коришћеним скупом података. Интерпретацијом овог модела дискутовани су фактори који највише утичу на предикцију појаве срчаног удара.

Reference

[1] Sultana, M., Haider, A., & Uddin, M. S. (2016, September). Analysis of data mining techniques for heart disease prediction.In 2016 3rd international conference on electrical engineering and information communication technology (ICEEICT) (pp. 1-5). IEEE.
[2] Nabeel, M., Awan, M. J., Raza, M., Muslih-Ud-Din, H., & Majeed, S. (2021, November). Heart Attack Disease Data Analytics and Machine Learning. In 2021 International Conference on Innovative Computing (ICIC) (pp. 1-6). IEEE.
[3] Bhardwaj, A., Kundra, A., Gandhi, B., Kumar, S., Rehalia, A., & Gupta, M. (2019). Prediction of heart attack using machine learning. IITM
[4] Waqar, M., Dawood, H., Dawood, H., Majeed, N., Banjar, A., & Alharbey, R. (2021). An efficient SMOTE-based deep learning model for heart attack prediction. Scientific Programming, 2021
[5] Mohan, S., Thirumalai, C., & Srivastava, G. (2019). Effective heart disease prediction using hybrid machine learning techniques. IEEE access, 7, 81542-81554.
[6] Heart-Disease-Dataset https://www.openml.org/search?type=data&status=active&id=43682&sort=runs
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo