ОБАВЕЗЕ РУКОВАОЦА И ПРИМЕНА ЗАШТИТНИХ МЕРА ПРИ РАДУ СА ХИДРАУЛИЧНИМ БАГЕРИМА

  • Жељана Кужет
Ključne reči: Универзални хидраулични багери, обавезе руковаоца, заштитне мере

Apstrakt

Тема овог научног рада су обавезе руковаоца и примена заштитних мера при раду са хидрауличним багерима. Дефинисане су обавезе руковаоца при безбедном раду са хидрауличним багерима (руковање и одржавање) и наведене су повреде на раду које се дешавају при небезбедном раду са универзалним хидрауличним багерима. Рад садржи и кратко упутство за безбедан и здрав рад са универзалним хидрауличним багерима.

Reference

[1] Малешев П., Ристић З., Ђокић Р., Безбедност и заштита на раду са средствима грађевинске и комуналне механизације, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012. године
[2] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_postupku_pregleda_i_provere_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline.html
[3] https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=152881.015
[4] https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=148192.015
[5] https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=109113.015
Objavljeno
2023-11-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo