ПРИМЕНА БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА У СРБИЈИ

  • Бранислав Шустер
Ključne reči: материјали, методе за димензионисање, бетонски коловози, спојнице

Apstrakt

У оквиру радa приказане су теоријске основе и упутства за израду бетонског коловоза у Србији. Приказан је историјски развој градње путева, објашњени су различити типови бетонских коловозних конструкција које су се користиле у прошлости, типови савремених бетонских коловозних конструкција, материјали од којих се праве, методе димензионисања, њихове предности и мане као и које методе се највише користе данас. У Србији се бетонски застори углавном раде када постоји веће оптерећење на конструкцију и када је учесталост оптерећења велика.

Reference

1) Узелац Ђ.: „Коловозне конструкцијеˮ, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2015.
2) Узелац Ђ.: „Путеви и градске саобраћајницеˮ, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2015.
3) ЈП Путеви Србије, Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Београд, 2012.
4) Цветановић А., Банић Б.: „Коловозне конструкције“, Академска мисао, Београд, 2007.
5) Цветановић А., Банић Б.: „Основе саобраћајница“.
6) Цветановић А., Банић Б.: „Поправке коловозних конструкција“, Академска мисао, Београд, 2011.
7) AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, Washington, D.C. 1972.
8) Стандард SRPS. U.C4.014, Димензионисање нових цементнобетонских неармираних коловозних конструкција, 1994.
9) Стандард SRPS. U.Е3.020, Технички услови за израду цементнобетонског коловоза, 1987.
10) Стандард SRPS EN 10080, Бетонски челик - завариви бетонски челик – Општи део, 2008.
11) Стандард SRPS. U.B1.001, Геомеханичка испитивања – општа класификација тла, 1990.
12) Матић Б.: Материјал са предавања, „Путеви и саобраћајнице“, ФТН, 2018.
Objavljeno
2023-11-02
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo