METODOLOGIJA UZORKOVANJA ISKUSTVA (ESM) KORISNIKA U MOBILNOM RAČUNARSTVU

  • Luna Živković
  • Milan Vidaković FTN Novi Sad, Departman za računarstvo i automatiku
Ključne reči: Android, Java, Aware, Weka Yandex, mobile

Apstrakt

Eksponencijalne promene nastale usled sve intenzivnije upotrebe informacionih tehnologija, pred­stavljaju zabrinjavajući faktor zagađenja životne sredine. Razvoj hardvera mobilnih telefona sve teže prati svako­dnevno korišćenje istih od strane milijardi korisnika, kao i sve veću kompleksnost aplikacija koje zahtevaju znatnu upotrebu energetskih resursa. Takođe, ograničenja bate­rije izričito ugrožavaju dalju evoluciju mobilnih telefona. Jedan od novih načina redukovanja potrošnje energije koju telefoni zahtevaju, jeste "približno računanje" (eng. approximate computing) koje žrtvuje preciznost zarad očuvanja energije. Vodeći se ovim, razvili smo context-aware okvir koji se fokusira na ispunjavanje korisničkih očekivanja, dok koristi minimalnu moguću energiju.

Reference

[1]Joseph A Paradiso and Thad Starner. 2005. Energy scavenging for mobile and wireless electronics. IEEE Pervasive computing 4, 1 (2005), 18–27
[2]https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-31413-6_8
[3]Abdesslem et al. 2010; Froehlich et al. 2007
[4]http://lrss.fri.uni-lj.si/Veljko/docs/Pejovic18AMC.pdf
[5]https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7092486
[6]file:///C:/Users/lunaz/OneDrive/Desktop/Master%20rad/haberl_silva_pmf_2017_diplo_sveuc.pdf
[7]https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133782/Lyytinen_Jere.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[8]https://awareframework.com/what-is-aware/
[9]https://en.wikipedia.org/wiki/Weka_(machine_learning)
[10]https://yandex.com/dev/maps/mapsapi/?from=mapsapi
[11]https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-2943-9_3
[12]https://www.researchgate.net/profile/Chunnu-Khawas/publication/325791990_Application_of_Firebase_in_Android_App_DevelopmentA_Study/links/5bab55ed45851574f7e6801/Application-of-Firebase-in-Android-App-Development-A-Study.pdf
[13]https://www.simplilearn.com/tutorials/machine-learning-tutorial/random-forest-algorithm#:~:text=A%20Random%20Forest%20Algorithm%20is,more%20it%20will%20be%20robust
Objavljeno
2023-12-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo