ДЕТЕКЦИЈА ОМЕТЕНОСТИ ВОЗАЧА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ СНИМКА ВОЗАЧА ПРИМЕНОМ МЕТОДА ДУБОКОГ УЧЕЊА

  • Alen Mujo
Ključne reči: дубоко учење, детекција ометености возача, VGG19, OpenPose, естимација позе човека, класификација

Apstrakt

Људска грешка и расејана вожња представљају главни узрок тешких саобраћајних несрећа. Један од начина за решавање овог проблема је уградња камера на инструмент табли унутар возила које би могле да алармирају возача када се упусти у било коју активност која му одвлачи пажњу од вожње. У овом раду представљамо систем заснован на дубоком учењу за откривање ометаних возача користећи 2D слике контролне табле. Скуп података је сачињен од 22.388 RGB слика 26 јединствених возача који су класификовани у десет класа, од којих девет представља ометено понашање возача. Модел се састоји од два дела: VGG19 конволуциона неуронска мрежа за издвајање карактеристика из улазне слике и OpenPose модел за процену људске позе. Коначни модел је постигао тачност од 84% на тестном скупу података.

Reference

[1] Timothy M. Pickrell, Hongying (Ruby) Li, and Shova KC. TRAFFIC SAFETY FACTS, 2016. URL https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving.
[2] W. H. Organization. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals, 2017.
[3] Strickland. How autonomous vehicles will shape the future of surface transportation. Testimony of The Honorable David L. Strickland Administrator NHTSA, 2013
[4] US Department of Health & Human Services. Distracted Driving, 2016. URL https://www.cdc.gov/transportationsafety/distracted_driving/index.html
[5] Abouelnaga, Y., Eraqi, H.M. and Moustafa, M.N., 2017. Real-time distracted driver posture classification. arXiv preprint arXiv:1706.09498
[6] Kumar, A., Sangwan, K.S. and Dhiraj, 2021. A computer vision based approach for driver distraction recognition using deep learning and genetic algorithm based ensemble. ICAISC 2021, Proceedings, Part II 20 (pp. 44-56).
[7] “State farm distracted driver detection” www.kaggle.com/c/state-farm-distracted-driver-detection
Objavljeno
2023-12-01
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo