REINŽENJERING INFORMACIONOG SISTEMA ZA PODRŠKU PROJEKTNOM BIROU

  • Isidora Krnić-Otić
Ključne reči: ASP.Net Web forms, ASP.Net MVC, Microsoft .Net, MS SQL Server, ADO.Net entity framework, ORM

Apstrakt

Predmet ovog rada je poređenje i analiza dva arhitekturalna obrasca Web forms i MVC, kao polazna osnova za odluku o izboru jedne od njih za razvoj aplikacije. U okviru rada biće opisan sistem za podršku projektnom birou, prvobitni razvijen Web forms tehnologijom i prošireni sistem razvijen pomoću MVC tehnologije. Cilj rada je da se donese zaključak koji obrazac je povoljniji za konkretno naveden sistem.

Reference

[1] http://www.agiledata.org/essays/mappingObjects.html (online), posl.pr. 20.08.18
[2] https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/what-is-web-forms (online), posl.pr. 20.08.18
[3] https://www.tutorialspoint.com/asp.net_mvc/asp.net_mvc_pattern.htm (online). Posl.pr. 20.08.18
[4] https://www.codeproject.com/Articles/668182/Difference-betweeen-ASP-NET-WebForms-and-ASP-NET-M. (online), posl.pr. 20.08.18
[5] http://www.entityframeworktutorial.net/what-is-entityframework.aspx (online), posl.pr. 20.08.18
[6] Adam Freeman, “Pro ASP.NET MVC 5”, 2013.
[7] Jon Galloway, Brad Wilson, K.Scott Allen, David Matson, Professional ASP.NET MVC 5, 2014.
Objavljeno
2019-03-24
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema