ИЗРАДА 3Д МОДЕЛА ИЗ ОБЛАКА ТАЧАКА

  • Миланка Грубачић
Ključne reči: Облак тачака, 3Д модели, моделирање

Apstrakt

У овом раду представљен је пос­тупак израде 3Д модела објекта из облака тачака, добијеног терестричким ласерским скенирањем, ти­пови модела и методе моделирања, као и најчешће коришћени алгоритми.

Reference

[1] М. Бојић, Д. Когој, “Калибрација терестричких ласерских скенера”, Љубљана, 2017.
[2] М.М. Пејић, “Тачност моделирања објеката технологијом терестричког ласерског скенирања”, Београд, 2013.
[3] М. Пејић, “Примена технологије терестричког ласерског скенирања у геодезији”, Грађевински факултет, Београд, 2010.
[4] М. Говедарица, “Ласерско скенирање”, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2021.
[5] С.Томић,“Инжењерска фотограметрија”, Висока грађевинско гродетска школа, Београд, 2017.
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/3D_modeling (приступљено у септембру 2022.)
[7] R. Fabio, “From point cloude to surface: the modeling and visualization problem”, Institute of Geodesy and Photogrammetry, Swiss Federal Institute of Technology, 2004.
[8] M. Giambruno, “3D Graphics & Animation,Online Sample Chapter (3D Modeling Basics) ”, 2002.
[9] B. Angles,“Geometric modeling with primitives”, Université Paul Sabatier - Toulouse III, pp. 3-9, pp. 34-36, 2019.
[10] Н. Марјановић, “Основе 3Д моделирања у CAD софтверима”, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2014.
[11] K. Wang, J. Zhou, W. Zhang, B. Zhang, “Mobile LiDAR Scanning System Combined with Canopy Morphology Extracting Methods for Tree Crown Parameters Evaluation in Orchards”, Nanjing Agricultural University, China, 2021.
[12] M. Rutzinger, A.K. Pratihast, S.O.Elberink, G. Vosselman,“Detection and modelling of 3D trees from mobile laser scaning data”, Vol. XXXVIII, Part 5 Commission V Symposium, Newcastle upon Tyne, UK, 2010.
[13] P. Pal, “A reconstruction method using geometric subdivision and NURBS interpolation”, 2007.
[14] J. Wronecki, “Concept modeling with NURBS, Polygon and Subdivision surface”, East Tennessee State University, 2006.
[15] K.H. Chang, C. Chen, “3D Shape Engineering and Design Parameterization”, University of Oklahoma, 2011.
[16] Z. Duan, Q. Yang, X. Meng, J. Li, “Detailed Voxel-based Implicit Modeling With Local Boolean Composition of Discrete Level Sets”, 2017.
[17] Д. Васић, “Модел геодетског премера савременим аквизиционим технологијама”, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
Objavljeno
2023-08-03