ИЗРАДА АУТОМАТИЗОВАНЕ МАШИНЕ ЗА ИСХРАНУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

  • Урош Васовић
Ključne reči: Неиндустријска аутоматизација, МQTT, Контрола, 3D штампа

Apstrakt

Предмет мастер рада је израда аутоматизованог система за исхрану кућних љубимаца коришћењем IoT и технологије 3D штампе. Коришћена су практична знања из електронике, развоја софтвера и компјутерски подржаног пројектовања механичких делова.

Reference

[1] https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/MQTT-MQ-Telemetry-Transport
[2] https://www.hubs.com/guides/3D-printing/
[3] https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
[4] https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c/all
[5] https://docs.arduino.cc/hardware/nano
[6] https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/brush-dc-motor-drivers/a4988
[7] https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Peristaltic_pump
Objavljeno
2023-08-02
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment